talijanski prijevod

Što prevodimo?

Okupljamo prevoditelje i sudske tumače koji za vas prevode na talijanski, engleski, njemački, slovenski i francuski jezik, a naši lektori će vaše tekstove u potpunosti prilagoditi jezičnim zahtjevima ciljnog jezika. 

Nudimo stručne i kvalitetne prijevode s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača

Po potrebi možemo organizirati prijevode na sve ostale svjetske jezike. 

  • OSOBNE ISPRAVE– rodni list, vjenčani list, smrtn list, domovnica, potvrda o nekažnjavanju, osobna iskaznica, vozačka dozvola, životopis, certifikat o stručnoj osposobljenosti, diplome, svjedodžbe, razne potvrde....
  • POSLOVNA DOKUMENTACIJA – natječajna dokumentacija, poslovna i financijska izvješća, ugovori o poslovnoj suradnji, ugovori o radu, dopisi, ponude, bilance, deklaracije, računi, izvadci iz sudskog registra.... 
  • PRAVNA DOKUMENTACIJA – ugovori, punomoći, sudska rješenja, tužbe, žalbe, podnesci, zapisnici, javnobilježničke ovjere, oporuke... 
  • MEDICINSKA DOKUMENTACIJA – liječniče potvrde, specijalistički nalazi, otpusna pisma, upute o lijekovima....
  • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - energetski certifikati, tehnički listovi, potvrde o sukladnosti, potvrde o izvršenim radovima, projekti za legalizaciju objekata, nalazi sudskih vještaka, korisnički priručnici....
  • TURIZAM I MARKETING -  brošure, prospekti, internetske stranice, opisi turističkih objekata i odredišta, turistički programi i ponude, tekstovi iz područja zdravstvenog turizma...

 

Cjenik usluga 

Zatražite neobvezujuću ponudu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili 098-174-5635 i u najkraćem mogućem roku poslat ćemo vam ponudu s besplatnom procjenom teksta. 

Cijene za određene jezične kombinacije dostupne su na upit i ovise o vrsti teksta (ovjereni ili neovjereni prijevod, opći ili stručni tekst), količini teksta i roku isporuke (za hitne prijevode obračunavamo dodatak na hitnost). 

Najmanja obračunska jedinica je jedna (1) kartica koju čini 1500 znakova s razmacima.

Kartice se obračunavaju po izlaznom tekstu ( prevedenom ili lektoriranom), a prevoditeljska norma iznosi 7 kartica na dan.